250 kindbruiden per jaar in Nederland!

We zien het niet, maar het gebeurt wel. Door in Nederland wonende mensen worden jaarlijks zo’n 250 huwelijken gesloten, waarin 1 van de partners een minderjarige is.

Exacte cijfers zijn lastig te geven, omdat verbintenissen met zogenaamde ‘kindbruiden’ in gesloten gemeenschappen worden voltrokken.

Dat blijkt uit een onderzoek over 2013 en 2014 van de Universiteit Maastricht en het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van minister Asscher van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

Van de circa 500 kindhuwelijken in deze jaren vonden er zo’n 160 plaats onder asielzoekers, o.a. in Afghaanse, Somalische, Surinaamse, Iraanse en Pakistaanse gemeenschappen. Dit gebeurt buiten het zicht of in het land van herkomst, waarna ‘het echtpaar’ naar Nederland terugkeert.

De meeste van de minderjarige huwelijkskandidaten zijn 16 of 17 jaar. De leeftijd is inmiddels wel hoger, omdat steeds meer ouders toch belang hechten aan een goede opleiding voor hun kinderen voordat ze trouwen.

“Sinds vorig jaar is in ons land een huwelijk met een minderjarige dan ook onder geen enkele voorwaarde toegestaan. En ook voor volwassenen geldt dat je in dit land zelf bepaalt of en met wie je trouwt”, benadrukt minister Asscher.

Ook in het buitenland gesloten huwelijken met mensen (lees: jonge meiden) onder de 18, worden in ons land niet erkend. Dat betekent dat zij niet op basis van gezinshereniging naar Nederland kunnen komen. Als ze vluchteling zijn, worden wel toegelaten, maar hun huwelijk wordt niet erkend en ze worden onder voogdijschap geplaatst.

Het dwingen van iemand, minderjarig of meerderjarig, tot een huwelijk is in ons land strafbaar. Mensen die zich hier schuldig aan maken riskeren een gevangenisstraf van 2 jaar. Het kabinet trekt tot en met 2017 jaarlijks een miljoen euro uit voor de aanpak van gedwongen huwelijken. Dat geld wordt bijvoorbeeld gebruikt om docenten te trainen in het herkennen van signalen van huwelijksdwang.

Ook zijn vrijwilligers opgeleid om gedwongen huwelijken en andere taboeonderwerpen in verschillende gemeenschappen bespreekbaar te maken. De minister neemt de problematiek van kindhuwelijken mee in deze aanpak. Zo kunnen ook slachtoffers van kindhuwelijken terecht op www.trouwentegenjewil.nl voor hulp en informatie. Onder meer het COA, gemeenten, de aanbieders van inburgeringscursussen en sleutelfiguren in de verschillende gemeenschappen, krijgen informatie over kindhuwelijken aangeboden.

Het gaat vooral religieuze huwelijken voorkomen en in Nederland geldt alleen het burgerlijk huwelijk. Geestelijken die toch zulke onwettige huwelijken sluiten zijn strafbaar en kunnen een boete of celstraf krijgen. Dit om situaties te voorkomen waarbij de betrokkenen niet door de Nederlandse wet worden beschermd. Ook hierover krijgen de betrokken partijen de komende tijd informatie.

Lees ook:Gevluchte Jemenitische kindbruidjes vertellen…..
Lees ook:Dr. Susan Rutten onderzoekt huwelijkse gevangenschap
Lees ook:Prinses Mabel actief op Meisjes-Top Londen
Lees ook:Spiekpen gaat vrouwen uit gedwongen huwelijken helpen
Lees ook:Prinses Mabel: ‘Weiger de Syrische kindbruiden niet!’

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>