De politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten

Wijlen Els Borst zei: “De politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten.” Maar gemeenteraden zijn net als Provinciale Staten en Waterschappen mannen-bolwerken. Vrouwen laten het daardoor afweten, terwijl een zetel makkelijk te bereiken is en vrouwen juist op veel beleidsterreinen werkzaam zijn.

Lees verder...

Hoe krijgen we meer vrouwen in de gemeentelijke en provinciale politiek?

Was het vrouwelijke aandeel na de Provinciale Statenverkiezingen in 2011 nog gemiddeld 34%, nu is dat slechts verhoogd naar 35%. Ook bij de Waterschappen is slechts een minieme verhoging van 24% naar 26%. Die volksvertegenwoordiging verschilt overigens niet veel van de gemeenten, waar vanaf maart vorig jaar 28,3% vrouw is.

Lees verder...

Ook 3 vrouwen met voorkeurstemmen in Waterschap Ede

Vanochtend werd bekend dat 3 Gelderse vrouwen 3 mannen hadden verjaagd uit de Provinciale Staten, middels hun voorkeurstemmen. Iets dergelijks is er gebeurd bij de Waterschapsverkiezingen in Ede. Ook daar is zijn de vakjes van een 3-tal vrouwen zo vaak rood gemaakt, dat zij ondanks een lagere positie op de lijst toch in het bestuur

Lees verder...

SP valt goed bij vrouwelijke stemmers

Een absoluut triest dieptepunt qua opkomst gisteren bij de Verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Daarbij bleven zelfs nog meer vrouwen dan mannen thuis. VVD en CDA hebben scoorden het beste onder mannen gescoord met elk 18%. Bij vrouwen is de SP het populairst met 16%.

Lees verder...

Maak vandaag gebruik van je (stem)rechten

Er doen vandaag 16 partijen mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Het is electoraal een feministisch dieptepunt, want op bijna alle lijsten zijn de mannen fors in de meerderheid. Alleen de Partij voor de Dieren telt gemiddeld meer vrouwelijke dan mannelijke kandidaten, namelijk 53%…….

Lees verder...

Waarom is het leeuwendeel van de Statenleden blank, mannelijk en 50+ ?

Volgende week de 18e gaan we naar de stembus om te kiezen voor Provincie en Waterschappen. Van alle politieke zaken in Nederlasnd, de delen waar burgers het minst van af weten en zich weinig mee verbonden voelen. Peilingen worden direct op de Tweede Kamer het het kabinet gelegd, terwijl het gaat om gedeputeerden en senatoren

Lees verder...

Waterschappen zoeken water-vrouwen

18 maart 2015 kiezen we niet alleen onze provinciale vertegenwoordigers en dus de Eerste Kamer, maar ook de bestuurders van de waterschappen. Begin 2014 telde Nederland 23 waterschappen met in totaal 595 bestuurders, waaronder 126 vrouwen; ongeveer 21%. 114 mensen zijn lid van het dagelijks bestuur (heemraad); het aantal vrouwen onder hen is 15, een

Lees verder...