Rubriek: Herstory Historie

Willem Arondéuslezing over Nederlandse verzetsvrouwen

De Willem Arondéuslezing heet zo naar de gelijknamige verzetsstrijder, die openlijk voor zijn homoseksuele geaardheid uitkwam n heeft als doel een debat uit te lokken over actuele maatschappelijke thema’s. De laatste jaren was er veel te doen om de lezing. 2 jaar terug mocht Thomas van der Dunk de lezing niet houden omdat hij de PVV

Lees verder...

Vrouwen die Amerika maakten

Vorige week schreven we reeds over Rosa Parks, de zwarte vrouw die in 1955 weigerde op te staan in een bus om een blanke te laten zitten. Daarmee zette zij de emancipatie van de zwarten in versnelde voortgang. Daarna was het vanaf begin ’60 er jaren de beurt aan alle kleuren vrouwen. Hoe zij van

Lees verder...

Wereldwijf Adele krijgt beeld in Madame Tussauds

Als je er enigszins toe doet, krijg je een wassen beeld van jezelf in Madame Taussauds. Popster Adele is er zo een. De naamgeefster van deze musea werd geboren als Marie Grosholtz in Straatsburg in 1761, als dochter van de huishoudster van Dr. Philippe Curtius, een arts in Bern. Dr. Curtius modelleerde voor anatomische lessen

Lees verder...

Herstory van Karin Haanappel: verzwegen kunstenaressen

Michelangelo, Caravaggio, Rodin, Picasso – wie kent ze niet? Anguissola, Gentileschi, Claudel, Goncharova – wie kent ze wel? Samen met veel anderen hebben zij een bijdrage geleverd aan de geschiedenis der kunsten. Vrouwelijke kunstenaars zijn echter vaak in de vergetelheid geraakt of in de schaduw gebleven van ‘de grote meesters’. Immers, de kunstgeschiedenis is hoofdzakelijk

Lees verder...

Barack Obama onthult standbeeld van vrouw zonder wie hij nooit president geworden was

Rosa Louise Parks-McCauley (1913 — 2005) werd begin jaren ’50 actief in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Op 1 december 1955 weigerde ze haar zitplaats in een bus af te staan aan een blanke en achter in de bus te gaan zitten, zoals de wet in Alabama dat toen voorschreef. De politie werd erbij geroepen en Parks

Lees verder...

ANDERE TIJDEN: over de kinderen van ‘moffenhoeren’

Gegrepen werden ze na de bevrijding. Vrouwen die hadden geheuld met de vijand waren moffenhoeren en ja: de volkswoede richtte zich op hen en ze werden kaalgeschoren, bespuugd en vernederd. Sommige van deze vrouwen waren zelfs zwanger geworden van de vijand. Hoe is het hen vergaan en vooral: hoe is dat gegaan met hun nageslacht

Lees verder...

Eindelijk hebben Parisiënnes de broek aan!

Tot vorige week aan toe gold in de Franse hoofdstad officieel een decreet uit 1799, waarin vrouwen werden verplicht het stadsbestuur om toestemming te vragen wanneer ze een lange broek wilden dragen. Het stadsbestuur heeft pas nu dit voorschrift ingetrokken……

Lees verder...

Oorlogsheldin Atie Visser bekende alsnog moord uit 1946

Begin 2011 besloot Atie Ridder-Visser ~inmiddels 97 jaar, doof en invalide, maar geestelijk nog kraakhelder~ een brief te schrijven aan Henri Lenferink, de burgemeester van Leiden. Die laatste kwam er deze week mee naar buiten. Atie had de moord op Felix Guljé in 1946 bekend…………….

Lees verder...